Dropseal - Thanh chặn đáy cửa panel

Thông Số kỹ Thuật:

Dropseal hay thanh chặn đáy cửa tự động là một phụ kiện không thể thiếu cho cửa phòng sạch để giúp đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn của phòng sạch.

Thông số kỹ thuật

  • Vật liệu: Nhôm, Cao su
  • Chiều dài: Theo yêu cầu

dropseal - thanh chặn đáy cửa panel

Ứng dụng Dropseal cửa phòng sạch

  • Sử dụng trong các loại cửa phòng sạch: Cửa panel, cửa thép phòng sạch
  • Tạo độ kín cho phòng sạch khi đóng cửa
  • Tránh thất thoát khí trong phòng sạch, đảm bảo độ chênh lệch áp suất cho phòng
  • Tránh bụi từ bên ngoài tràn vào phòng
  • Đảm bảo độ sạch cho phòng sạch